Logo-Teatru


Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor Ion Creangă din Chişinău, când s-a fondat, în anul 1989, și-a propus să identifice, să recupereze și să restituie, să stimuleze și să protejeze datinile și obiceiurile practicate cu prilejul anumitor sărbători. Cum sunt ele valorificate pe scena “Casei Mari” a Teatrului, puteți aprecia oricând simțiți necesitatea. Aici spectatorul are posibilitatea de a se integra în adevăratul spectacol al farmecului tradiţiilor noastre şi de a interacţiona cu actorii – cei care însufleţesc esenţa obiceiurilor şi folclorului păstrate în timp. Spectacole, precum „Calea Ciobanului”, „La vatra satului”, „Noaptea strigoilor”, „Şezătoarea” sunt fragmente din istoria poporului nostru, crâmpeie din viaţa strămoşilor noştri care au pecetluit dragostea faţa de neam în cântec şi doină. „Cu certitudine folclorul rămâne a fi unul din elementele cheie care asigură dăinuirea în timp a unui popor. Astfel, fericit este neamul care dă naştere unor personalităţi capabile să asigure conservarea şi transmiterea tezaurului folcloric din generaţie în generaţie”, spunea folcloristul Efim Junghetul. De aceea, Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor Ion Creangă vă invită să păşiţi în lumea folclorului autentic, acel care ne defineşte ca popor român atât acasă, cât şi peste hotarele ţării. Veniți să vă delectați cu farmecul tradiţiilor păstrate şi să vă cultivați universul spiritual.

Numai astfel valorile culturale vor avea continuitate…

Vă aşteptăm cu drag!